Rak.ins.tsto Karoluoto Oy  
Etusivulle   |   Palvelut   |   Ammattilaiset   |   Itse vai talopaketti   |   Hintavertailu   |   Helposti alkuun   |   Kysy lisää


Projektinjohto
Palvelut taloyhtiölle
Kosteusmittaukset
Pääsuunnittelijan tehtävät
Rakennustyön valvonta
Rakennesuunnittelu
LVIS-suunnittelu
Kvv- ja Iv-työnjohto
Rakennuslupapiirustukset
Vastaava työnjohtaja
Kuntotarkastukset
Homekartoitus
Korjaussuunnittelu
Asiantuntijalausunnot
LakimiespalvelutOmakotitalon, kesämökin ja asunto-osakkeen kuntoarviot

Rakennusten kuntotarkastuksia eli Kuntoarvioita tehdään kahta eri tyyppiä, jolloin asuntojen ja kiinteistöjen osto- ja myyntilanteissa laaditaan oma raporttinsa ja kiinteistöjen kunnossapitoa varten omansa ns. peruskuntoarvioraportti, jota yleensä täydennetään kuntotutkimuksin mahdollista korjaussuunnittelua varten.
Rak.ins.tsto Karoluoto Oy:ssä laaditaan pääasiassa peruskuntoarviota kiinteistön kunnossapitoa ja huoltoa varten. Osto- ja myyntitilanteissa teemme kunnon arviointia vain yksittäistapauksissa. Autokatsastuksen tapaan rakennusten kuntoarvio tulisi olla laadittuna ja päivitettynä riskien rajaamiseksi riittävän usein ja aina ennen kiinteistön omistajanvaihdosta.

Kuntoarviolla ymmärretään yleisesti asiantuntijan tekemiä havaintoja kiinteistön kunnosta aina aistinvaraisesti ainetta rikkomattomin menetelmin. Sillä pyritään selvittämään kiinteistön tärkeimmät korjauskohteet, niiden kiireellisyysjärjestys ja tarvittavat lisätutkimukset. Nämä ns. kuntotutkimukset sisältävät perusteellisempia ja ainetta rikkovia tutkimusmenetelmiä, joita ovat esimerkiksi energiakatselmus, rakenteiden avaaminen, kosteusmittaus porareikämittauksena, hometutkimus jne. Varsinainen kiinteistön kunnossapitosuunnitelma laaditaan näiden lisätutkimusten jälkeen. Asuintalon huoltokirjan eli vuosittaiset huoltotoimenpiteet ja kunnossapitosuunnitelman laatii kiinteistön omistaja kuntoarvioraportin pohjalta yhteistyössä kuntoarvioijan kanssa.
Kuntotutkimusten tekemiseen on saatavissa kunnilta avustuksia, joita on syytä tiedustella ja hakea kuntien asuntoimelta tai asuntosihteereiltä.

Kuntoarvioraportin lähtötietoina käydään läpi kaikki kiinteistöä koskevat asiakirjat ja piirustukset. Toimeksiantosopimusta ennen täytetään myös erillinen lähtötietokaavake. Tarkastukseen kuuluu em. lisäksi asukkaan haastattelu, tarkastussuunnitelman teko ja varsinainen tarkastus, jolloin asunnoissa käydään pistokoeluontoisesti. Kuntoarvion tuloksena syntyy kirjallinen kuntoarvioraportti, joka käsittelee kohteen rakennustekniikan nykytilannetta, sen kuntoa ja käyttöä. Raportti laaditaan kuntoarvioksi tai ns. peruskuntoarvioksi KH- ohjekortin mukaan 10 vuodelle. Pääpaino siinä on rakennustekniikassa. LVISA – järjestelmien osalta esitetään kiinteistötarkastuksissa huomattu lähinnä turvallisuuteen liittyvät asiat. Raportissa esitetään kiinteistön nykyisen kunnon epäkohtia ja ehdotetaan kunnossapidon toimenpiteitä ja uusimistarpeita.   Korjausehdotukset eivät pidä sisällään vuosittaisia toistuvia huollon vakiotoimenpiteitä tai muita korjausohjeita. Korjaussuunnittelu on aina oma kokonaisuutensa ja se tehdään kuntotutkimuksesta saatujen tietojen perusteella eri toimeksiantona.

Tehtävistä kuntoarvion töistä on mukana liitteenä pitkän tähtäimen suunnitelma = PTS- ehdotuksina euromääräiset kustannusarviot ja korjaamista vaativien töiden todennäköiset toteutusajankohdat.

PTS- ehdotusten aikaväli on 10 vuotta korjauskohteiden pääpainon ja kiireellisimpien töiden ollessa ensimmäisen vuoden kustannuksissa ja ensimmäisellä viidellä vuodella. Kuntoarviota on tarkoitettu päivitettäväksi vähintään viiden vuoden välein, koska kiinteistön kunto muuttuu joskus vielä nopeammin.

PTS- taulukoissa on esitetty kullekin nimikkeelle kuntoluokka numeroilla 1 - 4, jolloin

1= hyväkuntoinen, uutta vastaava, ei korjaustarvetta 10 vuoden aikana
2= tyydyttäväkuntoinen, ei välitöntä uusimistarvetta, korjaustarve 4 -10 v sisällä
3= välttäväkuntoinen, uusimistarve on 1 - 4 vuoden aikan
4= huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava, 0 -1 vuoden sisällä

Kuntoarvioraportissa esitetään myös korjausten kunnossapito-jakso, so. tarkastus- tai uusimisväli vuosina KH- ohjekortin mukaisesti. Kuntotarkastuksista, katso mm. www.kuluttajaneuvonta.fi, "Tietoa asunnon kuntotarkastuksesta 6.2006", www.ymparisto.fi, "Ympäristöopas 28" ja www.rakennustieto.fi, "KH- ohjetiedosto."

Kiinteistön energiataloutta kuntoarvio käsittelee vain yleisesti lähinnä esitettyjen asiakirjojen pohjalta ja tilastollisesti. Erillisen energiankäytön kuntotutkimuksen tai energiakatselmuksen teettäminen antaa sitten perusteellisempaa ja tarkempaa tietoa energiankäytöstä.

Kuntoarvion pohjalta taloyhtiön tulisi tehdä ainakin seuraavat päätökset:

  • kiireellisten vikojen ja vaurioiden korjaaminen
  • kuntotutkimusten toteuttaminen ja toteuttajien valinta
  • PTS- taulukon lopullisten toteutusvuosien toimenpiteistä ja niiden kustannuksista päättäminen sekä PTS:n hyväksyminen tulevien vuosien kunnossapitosuunnitelmaksi
  • päätökset korjaussuunnitelmien teettämisestä ja suunnittelijoiden valinnasta

On huomattava, että taloyhtiön hallitus on vastuussa ja sillä on lakisääteinen velvoite vuosittain huolehtia kiinteistönsä kunnosta ja korjaustoimenpiteistä. Ota yhteyttä – arvioidaan ja tutkitaan kiinteistön tilanne kuntoon.

Rak.ins.tsto Karoluoto Oy

RI-Amk Olli Karoluoto
Puhelin 050-027 5586
asiakaspalvelumerkkiarkkitehdit-inssit.fi

Toiminta-alueenamme on Pirkanmaan kunnat:
Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi.
Eko

viiva

Copyright © Rak.ins.tsto Karoluoto Oy
Kaikki oikeudet pidätetään.